انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر احمد امین
 
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922172 (009821)
  نمابر:   ................ (009821)
  پست الکترونیک: ahmadaminmd@yahoo.com
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ نارسایی قلب